logo

weronica

v spolupráci s poprednými odberateľmi doma aj v zahraničí

eliminujeme chyby vo výrobnom procese

reagujeme na potreby trhu

originálne, rôznorodé a kvalitné výrobky

neustále rozširujeme náš sortiment

inšpirujú nás potreby a očakávania zákazníkov

cukrárske a pekárske výrobky so skvelým renomé

aktualizujeme a rozširujeme náš sortiment

mapka